Przejdź do treści

Sekrety Enigmy

Opis zajęć: Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o sukcesie zespołu polskich matematyków, którzy – jako pierwsi na świecie – złamali szyfr generowany przez niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Miało to ogromne znaczenie dla losów wojny. Przekazanie Brytyjczykom metod opracowanych przez Polaków, umożliwiło przetrwanie przez Wielką Brytanię pierwszego, krytycznego etapu wojny w latach 1939-1943. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z losami autorów tego sukcesu, czyli Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, przejdą krótki kurs kryptografii, poznają także zasadę działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, dzięki czemu będą mogli w pełni zrozumieć, przed jak poważnym wyzwaniem kryptologicznym stanęli w latach trzydziestych Polacy. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem makiet-wirników i repliki Enigmy. Projekt edukacyjny Sekrety Enigmy został uhonorowany wyróżnieniem w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla 2015.

warsztat

Adresat: uczniowie klas I-IV

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 100 minut, sala edukacyjna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.00

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Kamil Rutecki, k.rutecki@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy, przy sklepiku muzealnym, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: 

Zajęcia korespondują z celami wychowawczymi edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników poczucie dumy z osiągnięć narodu polskiego oraz znajomość dokonań innych narodów.
Obejmują następujące treści nauczania:

  1. II wojna światowa i jej etapy
  • przedstawia oraz sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne), ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy o Atlantyk, Wojny w Afryce i Lądowania w Normandii,
  • wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi, jako jedną z głównych wskazując złamanie niemieckich szyfrów przez Aliantów.

     2. Sprawa polska w czasie II wojny Światowej

  • Podkreślenie wagi dokonań polskich matematyków, w kontekście wysiłku wojennego polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny;

Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji matematycznej, pozwalając uczestnikom na dostrzeganie regularności, podobieństw, analogii oraz istotnych cech znanych obiektów, a także formułowanie wniosków na tej podstawie.

Obejmują następujące treści nauczania:

  • wprowadzenie ucznia do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa poprzez przedstawienie tych działów matematyki, jako użytecznych w łamaniu szyfru generowanego mechanicznie.