Ścieżka edukacyjna „Szlakiem walk Oddziału Wydzielonego ”Truskolasy” 1939”

Ścieżka edukacyjna mająca na celu spopularyzowanie wiedzy o wrześniowych walkach Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” prowadzonych na terenie obecnej Gminy Wręczyca Wielka. Celem powstania projektu jest ukazanie wysiłku żołnierzy I batalionu 27 pp mjr. Mariana Szulca, którzy 1 września 1939 roku prowadzili ofiarne i skuteczne działania opóźniające przeciwko oddziałom niemieckiej 14 Dywizji Piechoty oraz części 1 Dywizji Pancernej. Tablice (łącznie 7) zostaną ustawione w eksponowanych miejscach, związanych z najciekawszymi epizodami z walk. Jedna z tablic zostanie poświęcona działaniom polskiego lotnictwa bombowego, które w pierwszych dniach września 1939 roku dokonało licznych nalotów na oddziały niemieckie znajdujące się w rejonie Wręczyca Wielka – Kalej.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo śląskie, gmina Wręczyca Wielka
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Gminy Wręczyca Wielka, Stowarzyszenie WeWręczycy, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa