Rocznicowe wydarzenia przygotowane przez Szkołę Podstawową w Janowie

Szkoła podstawowa w Janowie zaplanowała na wrzesień:

-montaż słowno-muzyczny – pieśni żołnierskie przeplatane wierszami i komentarzem

-konkurs plastyczny dla klas IV-VI związany z tematyką II wojny światowej

-konkurs wiedzy na temat II wojny światowej dla klas VII-VIII

-wystawa prac plastycznych i rekwizytów związanych z II wojną światową

-ognisko dla społeczności szkolnej połączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych

-spotkanie uczniów z weteranami.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo podlaskie, gmina Janów
Miejsce
Szkoła podstawowa w Janowie