„Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. Historia Sokolstwa Polskiego w Ameryce

Ekspozycja, która została zaprezentowana w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest rozszerzoną wersją wystawy pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, prezentowanej od września 2022 r. do końca marca roku bieżącego w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Została ona rozbudowana i uzupełniona o moduły przybliżające historię i prace Sokoła Polskiego w Ameryce: początki i organizację związku, jego militaryzację i czyn zbrojny podczas I wojny światowej, promowanie rozwoju fizycznego, działalność podczas II wojny światowej oraz podtrzymywanie łączności z Polską. Odwiedzający mogli zobaczyć niepokazywane wcześniej mundury oraz artefakty sportowe.