Rajd Rowerowy: Ścieżkami historii. Śladami II wojny światowej – Zakrzewo-Poznań

Tematyką przewodnią tegorocznej edycji będą represje okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej. Rozpocznie się przy Mogile Duchownych w Lesie Zakrzewskim, uczestnicy następnie przejadą w kierunku Poznania nad Jezioro Rusałka, gdzie znajdują się miejsca pamięci dotyczące przewodniego tematu rajdu. Ostatnim etapem wydarzenia będzie wizyta w Forcie VII – Muzeum Martyrologii Wielkopolan. W każdym z tych miejsc pracownik OBEN prowadzący rajd wygłosi krótką prelekcję na temat odwiedzonych miejsc pamięci, natomiast dłuższy wykład zostanie przeprowadzony podczas oprowadzania w Forcie VII – Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Długość trasy wyniesie około 27 km.

Rajd potrwa w godz. 10.00-16.00. Rozpoczęcie przy wjeździe do Lasów Zakrzewskich, w kierunku Poznania na Rusałkę (groby masowe) i do Fortu VII.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo wielkopolskie, gmina Dopiewo
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu