Przejdź do treści

Promocja książki "Operacja Antypolska NKWD 1937-38"

Gośćmi Muzeum II Wojny Światowej byli Tomasz Sommer i Mirosław Majeran autorzy filmu „Rozstrzelać Polaków…”. Przed pokazem filmowym odbyła się promocja książki Tomasza Sommera "Operacja Antypolska NKWD 1937-1938".

Książka Tomasza Sommera dotyczy Operacji Antypolskiej przeprowadzonej przez NKWD w latach 1937-1938. 80 lat temu ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow wydał rozkaz operacyjny nr 00485, na podstawie którego mniejszość polska zamieszkująca tereny ówczesnego Związku Sowieckiego poddana została systematycznemu ludobójstwu. Był to pierwszy akt terroru skierowanego przeciwko narodowi polskiemu zaplanowany i bezwzględnie przeprowadzony jeszcze przed nadejściem II wojny światowej.

Ten temat porusza również film dokumentalny „Rozstrzelać Polaków. Zmilczana historia pierwszego ludobójstwa II Wojny Światowej popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim w latach 1937-1938”. Tomasz Sommer i Mirosław Marejan prezentują w nim najważniejsze fakty, dokumenty i miejsca związane ze zbrodnią dokonaną na Polakach. Po pokazie autorzy opowiadali o warunkach powstawania filmu i przedstawionych w nim relacjach historyków.