Przejdź do treści
Autor ksiązki, Marcin Westphal, podczas promocji.

Promocja książki Marcina Westphala "Walka o panowanie w głębinach"

16 czerwca 2015 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się promocja książki Marcina Westphala „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI.”Publikacja ukazała się nakładem Muzeum II Wojny Światowej.

Po powitaniu gości przez Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, Tomasza Miegonia, oraz zastępcę dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, dr. Janusza Marszalca, głos zabrał prof. dr hab. Waldemar Rezmer – recenzent książki. Następnie Autor, Marcin Westphal, zaprezentował główne tezy poruszane w publikacji oraz archiwalne źródła i fotografie, jakie posłużyły mu do opracowania książki. Na koniec odpowiedział na pytania publiczności.

Więcej informacji o książce na podstronie Publikacje.