Przejdź do treści

Promocja książki "Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941"

Promocja książki "Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941".
Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu. Publikację opracował i opatrzył wstępem dr Dmitriy Panto.