Przejdź do treści

Promocja albumu "Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941"

13/09/2018 - 15:15
Promocja albumu "Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941"

Muzeum II Wojny Światowej zaprasza na promocję albumu dr. Dmitriy'a Panto i Wojciecha Łukaszuna Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941.

17 września 2018 r. (poniedziałek)
godz. 17.00
Muzeum II Wojny Światowej
foyer poziom -2
pl. Władysława Bartoszewskiego 1

W spotkaniu udział wezmą:

dr Dmitriy Panto – absolwent studiów magisterskich z historii na Państwowym Uniwersytecie im. C. Walichanowa w Kokczetawie (Kazachstan). Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia magisterskie z filozofii, a w 2017 r. uzyskał stopień doktora historii. Do jego zainteresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego w Imperium Rosyjskim i ZSRS, stalinowski terror, deportacje narodów do ZSRS i w jego obrębie oraz metodologia historii.

Wojciech Łukaszun – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie doktorant tego wydziału. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z okupacją ziem polskich w latach 1939–1945, zagładą ludności żydowskiej oraz losami polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.

Spotkanie poprowadzi:

dr hab. Tomasz Chinciński, kierownik Działu Wydawniczego Muzeum II Wojny Światowej

Sowiecki system okupacyjny – oprócz terroru – w dużym stopniu opierał się na działaniach
określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była
propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w
gazetach, czasopismach oraz na ulotkach. [...]Głównym kierunkiem działania propagandy
sowieckiej było stworzenie negatywnego obrazu przedwojennej Polski i zaszczepienie tej
wizji miejscowej ludności.

– Ze wstępu.

Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-65957-06-1, ss.139.