Premiera edukacyjnej gry historycznej – Polskie Państwo Podziemne

Gra powstaje w związku z 80. rocznicą utworzenia pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Głównym zamierzeniem projektu jest wyeksponowanie portretów osób współuczestniczących i współtworzących struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 i niejako za pomocą gry "wskrzeszenia" ostatnich rycerzy Niepodległej Rzeczypospolitej (24 postacie istotne dla faktografii i powiązanych z Polskim Państwem Podziemnym), nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do pionu wojskowego, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej. Na potrzeby projektu wytworzona została oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujmie sylwetki eksponowanych bohaterów oraz schemat rozbudowanych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, która będzie kluczowa dla naszego przedsięwzięcia. Odbiorca będzie dysponować rozbudowaną planszą ze schematem struktur Polskiego Państwa Podziemnego, na którym będzie mógł przypisać karty bohaterów do poszczególnych sfer działalności. Dodatkowym filarem warstwy merytorycznej przedsięwzięcia jest dołączona broszura, na łamach której zostaną zamieszczone informacje, poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz biogramy prezentowanych bohaterów. Powyższe medium będzie zatem atrakcyjnym w formie narzędziem popularyzacji wiedzy o historii i wydatnie poszerzającym spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego dla młodszego odbiorcy, właśnie poprzez sylwetki wyeksponowanych bohaterów. Produkt będzie stanowić pomocne narzędzie dla nauczycieli na niwie edukacyjnej. Do gry zostanie opracowania broszura zawierająca najważniejsze informacje o PPP oraz biogramy wykorzystanych w grze postaci.

Premiera gry w drugiej połowie września.

Data wydarzenia
Miasto
Szczecin
Miejsce
Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Wojska Polskiego 21
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie