Przejdź do treści

Prace III sezonu badań archeologicznych na terenie Kasyna Podoficerskiego posuwają się do przodu

02/08/2018 - 15:26
Prace III sezonu badań archeologicznych na terenie Kasyna Podoficerskiego posuwają się do przodu

Wykop na terenie dawnego Kasyna Podoficerskiego został znacznie poszerzony odsłaniając relikty wielofazowej zabudowy dawnego Kurhausu na Westerplatte. Szczegółowa analiza reliktów dostarcza wielu cennych oraz wcześniej nieznanych informacji dotyczących ułożenia poszczególnych pomieszczeń w dawnym Kasynie Podoficerskim oraz ich konkretnej funkcji. Jednocześnie trwa opisywanie i ewidencjonowanie pozyskanych w trakcie prac artefaktów, zarówno tych związanych z funkcjonowaniem Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej jak i dawnego kurortu na Westerplatte.