POZOSTAŁOŚCI BUTÓW KPR. BRONISŁAWA PERUCKIEGO – OBROŃCY WESTERPLATTE – PREZENTOWANE W RAMACH AKCJI „WEJŚCIE W HISTORIĘ”

POZOSTAŁOŚCI BUTÓW KPR. BRONISŁAWA PERUCKIEGO – OBROŃCY WESTERPLATTE – PREZENTOWANE W RAMACH AKCJI „WEJŚCIE W HISTORIĘ”

Dziś, w dniu ponownego otwarcia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dla zwiedzających, zaprezentowaliśmy kolejny eksponat w ramach akcji „Wejście w historię”. Tym razem są to pozostałości butów saperskich wz. 1931 należących do kpr. Bronisława Peruckiego – jednego z polskich żołnierzy poległych w trakcie obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Kapral służby zasadniczej Bronisław Perucki trafił na Westerplatte 13 sierpnia 1939 r. z 77 Pułku Piechoty w Lidzie. Rozkazem dziennym z 31 sierpnia 1939 r. został przypisany do obsady Wartowni nr 5. Zginął 2 września 1939 r. wraz z co najmniej pięcioma obrońcami w Wartowni trafionej dwoma niemieckimi bombami lotniczymi.

Przez 80 lat miejsce pochówku poległych obrońców z tego obiektu pozostawało nieznane. Zlokalizowano je dopiero w 2019 r., podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie Westerplatte przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Mogiły dziewięciu poległych obrońców Składnicy odkryto w pobliżu reliktów Wartowni nr 5. Badania genetyczne potwierdziły, że jednym z nich był kapral Perucki.

Nadpalenia i deformacje, szczególnie zauważalne na prawym bucie, są efektem oddziaływania wysokiej temperatury powstałej w wyniku pożaru, do którego doszło wewnątrz Wartowni nr 5 po eksplozji bomb 2 września 1939 r.

Eksponat w ramach akcji „Wejście w historię” prezentowany jest na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przy wejściu głównym.


„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami. W miejscu prowadzenia akcji „Wejście w historię” zwiedzający po raz pierwszy zetkną się z opowieściami oraz eksponatami, które mamy w naszej kolekcji.

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.