#PoznajWystawęGłówną – obwieszenie niemieckie – kara śmierci dla Polaków pomagających Żydom

#PoznajWystawęGłówną – obwieszenie niemieckie – kara śmierci dla Polaków pomagających Żydom

24 września 1942 r. niemieckie władze Generalnego Gubernatorstwa wywiesiły obwieszczenie przypominające o surowych karach, jakie groziły Polakom za ukrywanie oraz pomoc Żydom. Odwiedź Muzeum II Wojny Światowej i #PoznajWystawęGłówną, gdzie prezentujemy treść tego komunikatu.

Niemiecka administracja od pierwszych dni okupacji podejmowała działania mające na celu odizolowanie diaspory żydowskiej od pozostałej ludności. Na początku wprowadzono obowiązek noszenia na ramieniu opasek z gwiazdą Dawida dla osób pochodzenia żydowskiego. W październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli przesiedlenia Żydów do specjalnie wyznaczonych w mieście dzielnic, tworząc getta. Później te obszary zamykano i wprowadzano przepisy surowo sankcjonujące opuszczanie wyznaczonego Żydom terenu. Generalny gubernator Hans Frank nie krył, że wprowadzanie stosownych przepisów prawnych wymierzone jest w ludność żydowską i ma na celu jej głodową eksterminację.

15 października 1941 r. niemieckie władze wydały rozporządzenie, wprowadzając na terenie Generalnego Gubernatorstwa karę śmierci dla Żydów, którzy bez stosownych pozwoleń opuściliby teren getta. Zgodnie z tymże zarządzeniem śmiercią karani mieli być także Polacy udzielający im pomocy. Niecały rok później, 24 Września 1942 r., rozklejono obwieszczenie przypominające o obowiązujących przepisach. Z pewnością gotowość Polaków do niesienia pomocy Żydom zmusiła Niemców do wprowadzania takiego prawodawstwa, jakiego nie znała ówczesna Europa Zachodnia.

Mimo tak okrutnych sankcji ludność polska wykazywała się wielkim bohaterstwem. Ryzykując życiem swoim, a nawet całej rodziny, nieśli pomoc Żydom. Niejednokrotnie Polacy płacili najwyższą cenę, jak w przypadku bestialsko zamordowanej przez Niemców rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, za to, że dali schronienie Żydom.

Odwiedzając wystawę główną naszego Muzeum, poznacie treść tego obwieszczenia oraz historię Polaków, Żydów i innych obywateli okupowanych terenów, których podczas II wojny światowej dotknął niemiecki terror.

#PoznajWystawęGłówną
Aktualności i ciekawostki przybliżające treści prezentowane na wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.