Powiatowy Przegląd Patriotyczny "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna..."

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu mińskiego. Temat przynajmniej jednej z kategorii nawiązywać będzie do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przegląd jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Mrozach, współorganizowany przez powiat miński i objęty patronatem honorowym burmistrza.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, Mrozy
Miejsce
Gminne Centrum Kultury w Mrozach
Organizator
Gmina Mrozy, Gminne Centrum Kultury w Mrozach