Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2021 r. związanych z inwestycją „Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939” PA.280.2.2021

Opis

Dokumentacja zamieszczona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/421849

Data udostępnienia
Data modyfikacji
Rodzaj
Zamówienia publiczne