Posiedzenie Kolegium Programowego w dniu 29.06.2016

Posiedzenie Kolegium Programowego w dniu 29.06.2016

Obrady Kolegium Programowego odbyły się w pomieszczeniach biurowych w budynku przyszłej siedziby Muzeum. Udział w nich wzięli: prof. Jerzy Borejsza, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Andrzej Chwalba, prof. Urlich Herbert, Prof. Timothy Snyder, prof. Tomasz Szarota, prof. Elie Barnavi, prof. Anna Wolf-Powęska. Członkowie przed obradami zwiedzili budowę, w tym sale wystawy głównej. Po posiedzeniu wzięli udział w konferencji prasowej.

Z treścią podjętej uchwały można zapoznać się poniżej.