Muzeum II Wojny Światowej

Porozumienie o współpracy między Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości a Muzeum II Wojny Światowej

W dniu 5 stycznia 2011r. w Brukseli zostało podpisane porozumienie o współpracy między Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis) a Muzeum II Wojny Światowej. Obie instytucje zadeklarowały współpracę na polach wymiany informacji, materiałów historycznych oraz eksponatów. Belgijskie muzeum przekazało Muzeum II Wojny Światowej haubicę oraz czołg typu Sherman, który po przeprowadzonej renowacji wzbogaci zbiory gdańskiej instytucji. Czołgi tego typu oraz haubice były używane przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka na frontach II wojny światowej.