Polityka europejska w 20-leciu międzywojennym

Polityka europejska w 20-leciu międzywojennym

Opis zajęć: Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z zasadami polityki uprawianej przez mocarstwa europejskie w l. 1919-1939.  Studenci przypominają sobie określenia: appeacement, anschluss, polityka równowagi. Przez poznanie zawieranych sojuszów i umów międzynarodowych uczestnicy określają sympatie i antypatie przywódców oraz dowiadują się więcej o sposobie ich myślenia.

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny