Przejdź do treści

Polityka europejska w 20-leciu międzywojennym

04/12/2019 - 14:15
Polityka europejska w 20-leciu międzywojennym

Opis zajęć: Celem zajęć jest zaznajomienie uczniów z zasadami polityki uprawianej przez mocarstwa europejskie w l. 1919-1939.  Uczniowie poznają nowe określenia, np. appeacement, anschluss, polityka równowagi. Przez poznanie zawieranych sojuszów i umów międzynarodowych uczniowie określają sympatie i antypatie przywódców oraz dowiadują się więcej o sposobie ich myślenia.

Adresat: uczniowie klas I-IV

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny

Odniesienie do podstawy programowej:

  • System wersalski
  • Kryzys demokracji w Europie
  • ZSRR w międzywojniu
  • Świat na drodze ku wojnie
  • Wojna domowa w Hiszpanii
  • Układ monachijski