Przejdź do treści

Polityczna i militarna działalność Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej

27/02/2019 - 15:45
Polityczna i militarna działalność Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej

Opis zajęć: Lekcja jest poświęcona politycznym i militarnym aspektom działalności trzech najważniejszych formacji zbrojnych z okresu wojny – Armii Krajowej (AK), Batalionom Chłopskim (BCh) oraz Narodowym Siłom Zbrojnym (NSZ), a także ich współpracy w walce z okupantami. Zagadnienia te są rozpatrywane w kontekście polityki okupantów oraz działalności legalnych władz polskich w kraju i na uchodźstwie. Ważnym elementem lekcji jest porównanie działalności wspomnianych formacji, analiza ich wkładu w walkę z okupantami. W części mini warsztatu zastanawiamy się nad zagadnieniem konsensusu i współpracy ponad podziałami ideologicznymi na rzecz wspólnej sprawy, jaką jest wolność kraju.

lekcja muzealna

Max. liczba uczestników: 35 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 120-150 min, wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby 

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy, przy sklepiku muzealnym, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: Celem zajęć jest poznanie okoliczności ustanowienia okupacji Polski w 1939 oraz narodzin największej konspiracji w czasie II wojny światowej pod okupacja niemiecką, czyli Polskiego Państwa Podziemnego, ze szczególnym przedstawieniem trzech najważniejszych polskich formacji zbrojnych działających na ziemiach polskich w czasie okupacji.