Przejdź do treści

Pokaz przedpremierowy sztuki teatralnej pt. "Sen"

06/06/2019 - 15:59
Pokaz przedpremierowy sztuki teatralnej pt. "Sen"

Zapraszamy na pokaz przedpremierowy spektaklu teatralnego pt. „Sen” w reżyserii Magdaleny Gajewskiej, który odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na scenie sali im. Jana Olszewskiego. Po raz kolejny spektakl wystawiony zostanie 16 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 na tej samej scenie.

Spektakl „Sen” jest zwieńczeniem trwającego blisko pół roku projektu edukacyjno-teatralnego „Zmieniając perspektywę. Edycja II”, skierowanego do młodzieży. 

Sztuka została przygotowana przez grupę warsztatową w reżyserii animatorki kultury i reżyserki Magdaleny Gajewskiej. Premiera spektaklu odbędzie się 15 czerwca z gościnnym udziałem gościa honorowego - profesora Jerzego Grzywacza, żołnierza Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego. Ponowna okazja do obejrzenia spektaklu pojawi się już następnego dnia, 16 czerwca 2019 r., również o godz. 18:00. 

Spektakl dotyka tematyki działalności młodych osób w tym harcerzy na rzecz ruchu oporu w ramach działań konspiracyjnych małego sabotażu w okresie okupacji podczas II wojny światowej. Przedstawienie skierowane do widzów powyżej 12 roku życia.

Gdy młodość pełna entuzjazmu, ducha i pasji zderza się z brutalnością okupacji, nie ma miejsca na bierność. Pragnienie wolności okazuje się być silniejsze od  terroru, strachu i pokusy bezczynności. Głęboka solidarność przeradza się w niespotykany wcześniej na taką skalę ruch oporu z niebagatelną rolą młodych. Zwyczajna młodzież postawiona w nadzwyczajnych okolicznościach daje świadectwo heroizmu i dojrzałości. Sztuka pragnie być hołdem pamięci dla przeszłości, jak również inspiracją do wdzięczności za wolność dziś.

Do założeń edukacyjnych, wychowawczych i społecznych projektu należy zaliczyć: edukację historyczną w zakresie wybranych zagadnień dotyczących II wojny światowej oraz historii Polski, edukację artystyczną w zakresie rozwoju podstawowych kompetencji scenicznych oraz umiejętności aktorskich, kształtowanie świadomych i dojrzałych postaw patriotycznych oraz obywatelskich, jak również rozwój kompetencji społecznych takich jak współpraca w grupie i komunikacja.

Kolejne przedstawienia dla uczniów trójmiejskich szkół planowane są na sezon jesień-zima 2019.

Przedsięwzięcie sprzyja rozwojowi zarówno uczniów, uczestników projektu, jak również uczniów - widzów, poprzez przybliżanie tematów poruszanych w ramach regularnych zajęć szkolnych na lekcjach historii, języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, w nietypowy sposób bo poprzez sztukę teatralną. Przedstawienie może być impulsem do pogłębienia wiedzy historycznej i kulturowej, sięgnięcia do źródeł, jak również punktem wyjścia do dyskusji, pogadanki czy wykładu w trakcie zajęć lekcyjnych lub w ramach koła zainteresowań. Spektakl może stanowić dodatkowe narzędzie edukacyjne, wspomagające tradycyjne metody nauczania. 

Obsada: Barbara Andrzejewska, Aleksandra Dacka, Mateusz Gadomski, Hanna Irzyńska, Aleksandra Kosiak, Jagna Kosiak, Izabela Kosiak (gościnnie), Michał Kurdziel, Agata Małachowska, Amadeusz Mazur, Anna Meller, Katarzyna Meller, Kamila Mielewczyk, Zofia Stanisławek, Hanna Stankiewicz, Klaudia Szymańska, Borys Wiśniewski, Milena Zimny
 

W pierwszym pokazie przedpremierowym z udziałem gościa honorowego profesora Jerzego Grzywacza, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, żołnierza Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego.

Magdalena Gajewska – pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, animatorka kultury, instruktorka teatralna i reżyser spektakli teatralnych z udziałem najmłodszych, pedagog, trener Odysei Umysłu. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, później Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła pierwszy i drugi stopień Szkoły Dramy Stosowanej. Doświadczenie pedagogiczne zdobyła podczas Studiów Pedagogicznych, pracy w szkole oraz licznych działań twórczych z dziećmi i młodzieżą. Współpracowałam między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Archipelagiem Kultury, CSW Łaźnia 2, Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Żuławskim Ośrodkiem Kultury, Iławskim Centrum Kultury i Starogardzkim Centrum Kultury. 

Muzyka: Jan Elf Czerwiński
Scenografia i wizualizacje: Wanda Piskorska

Bilety dostępne są w sprzedaży na naszej stronie internetowej Muzeum (https://bilety.muzeum1939.pl/) i w kasach Muzeum. 

Organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Patronat honorowy: sekretarza stanu w MKiDN Jarosława Sellina oraz wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha
Mecenat: Grupa Energa - Mecenas Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku