Przejdź do treści

Pokaz grup rekonstrukcji historycznych przed Muzeum II Wojny Światowej

W sobotę 11 maja ulicami Gdańska przeszła Defilada Zwycięstwa poświęcona pamięci tych wszystkich, którzy w trakcie II wojny światowej walczyli o wolną Polskę. Prowadzony przez liczne grupy rekonstrukcyjne, harcerzy i historyczne pojazdy wojskowe marsz zakończył się uroczystym apelem na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku odegrała hymn państwowy.


Zebranych przywitał Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Na użytek programu "Niepodległa" zrobiliśmy badania. Zapytaliśmy Polaków, w jakiej formie lubią obchodzić rocznice historyczne. Na czołowym miejscu wskazali, że bardzo lubią obserwować różnego rodzaju wydarzenia, inscenizacje organizowane przez grupy rekonstrukcyjne. Bardzo dziękuję w związku z tym grupom rekonstrukcyjnym przypominającym różne formacje zbrojne obecnym dzisiaj na tym placu za to, że jesteście.

Na placu przed muzeum zorganizowano kilkugodzinny festyn rodzinny z warsztatami dla najmłodszych, drużyny harcerskie zorganizowały pokaz musztry, można było również z bliska obejrzeć wojskowe pojazdy z okresu II wojny światowej.

Organizatorem przedsięwzięcia była gdańska Fundacja "Gladius Gloriae" we współpracy z miejscowym Bractwem Świętego Pawła
przy współpracy gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.