Pogrzeb ofiar niemieckiego terroru na terenie Fortu III w Pomiechówku

5 września 2019 r. o godz. 11.00 na lewym dziedzińcu Fortu, obok grobów powstałych po zeszłorocznych ekshumacjach, odbędzie się pogrzeb osób odnalezionych podczas II etapu prac ekshumacyjnych. Działania Instytutu Pamięci Narodowej mają na celu zapewnienie godnego pochówku i upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni.

Fort III w Pomiechówku jest miejscem kaźni tysięcy Polaków i Żydów z terenu północnego Mazowsza. W czasie II wojny światowej w Forcie III w Pomiechówku funkcjonował m.in. niemiecki obóz przesiedleńczy, getto i więzienie karno-śledcze. Z północnego Mazowsza masowo zwożono tutaj ludzi, często byli to przedstawiciele elit miasteczek i wsi. Według ankiet sporządzonych w 1945 roku liczba więźniów określana była na ok. 50 tys., a zamordowanych na ok. 15 tys. Podobna liczba pojawia się w dokumentach Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Data wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, Pomiechówek
Miejsce
Fort III w Pomiechówku
Organizator
Instytut Pamięci Narodowej