Przejdź do treści

Podróż w czasie – historia pewnej rodziny (1939-1945) I-III

Opis zajęć: Lekcja odbywa się w rekonstrukcji salonu warszawskiego mieszkania w trzech różnych okresach: kilka dni po wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, oraz tuż po jej zakończeniu. Trudne zagadnienia wojenne uczniowie poznają poprzez znane im zagadnienia życia codzienne, na przykładzie losów rodziny Jankowskich. Taka konwencja ułatwia uczniom identyfikację z losami i doświadczeniami bohaterów wystawy, a przez to łatwiejsze poznanie i zrozumienie historii. 
Obserwując i analizując wystawę uczniowie zdobywają wiedzę i mają okazję do refleksji. 

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas I-III

Max liczba uczestników: 25-30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 90 minut; wystawa dla dzieci

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt: Elżbieta Olczak, e.olczak@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: 

Cele kształcenia: wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, patriotyzmu, umiejętność rozpoznawania i rozumienia emocji swoich oraz innych osób, jak również nazywania ich; umiejętność samodzielnego i refleksyjnego myślenia; umiejętność zbierania informacji potrzebnych do rozwiązania problemu; umiejętność słuchania z uwagą wypowiedzi innych, czekania na swoją kolej, umiejętność panowania nad chęcią nagłego wypowiadania się.