Przejdź do treści

"Piłsudski siedział na Kurkowej". Więźniowie specjalni w Gdańsku
Choć była to konsekwencja jego wezwania, aby żołnierze Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami. To wydarzenie do historii przeszło jako tak zwany kryzys przysięgowy. 

Niemcy uznali kryzys przysięgowy za przejaw buntu i Legiony zostały rozwiązane. Szeregowych i podoficerów internowano w obozie w Szczypiornie pod Kaliszem, a oficerów - w obozie w Beniaminowie pod Zegrzem. 22 lipca 1917 roku aresztowano Józefa Piłsudskiego - ówczesnego brygadiera oraz Kazimierza Sosnkowskiego - ówczesnego pułkownika. Wspólnie trafili do aresztu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku.

O pobycie Marszałka w Gdańsku opowiedział w audycji Waldemar Kowalski. Prof. Grzegorz Berendt przedstawił koncepcje polityczne Piłsudskiego dotyczące Gdańska. Wydarzenia, jakie zaplanowano z okazji 100. rocznicy aresztu, zapowiedział Tadeusz Pluta ze Związku Piłsudczyków RP.