Przejdź do treści

Pamięci ofiar stanu wojennego w 35. rocznicę powstania Federacji Młodzieży Walczącej

W Muzeum II Wojny Światowej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyła się debata „Działalność opozycyjna młodzieży od stanu wojennego do końca lat osiemdziesiątych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej.

Debatę poprowadzili Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk oraz Robert Kwiatek, prezes Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej. Wśród rozmówców znaleźli się nie tylko członkowie FMW jak ks. dr Jarosław Wąsowicz, Dariusz Krawczyk, Mariusz Roman, ale również reprezentujący inne niezależne organizacje, jak Mariusz Popielarz, czy środowisko młodzieżowe III LO w Gdańsku, tzw. Topolówki, Jacek Kurski i Piotr Semka. Dr Arkadiusz Kazański, historyk i badacz historii Solidarności, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nakreślił tło historyczne do niezwykle ciekawych osobistych relacji świadków historii.

FEDERACJA MŁODZIEŻY WALCZĄCEJ niezależna, podziemna organizacja młodzieżowa działająca w konspiracji w okresie PRL. Została powołana w 29 czerwca 1984 r. w Warszawie. W skład Komitetu Założycielskiego FMW wchodzili: Artur Dąbrowski, Jacek „Wiejski” Górski, Cezary Rautszko „Młody”, Tomasz Roguski „Kornel”. Na przełomie lat 1984 i 1985 do FMW przyłączyli się Jacek Czarnecki „Czarny”, Grzegorz Rządkowski „Bziuniek”, Paweł Kołodziejczak "Kepler", Rafał Dzieciołowski „Pasek”, Piotr Szynkiel „Kuba” alias „Czereśniak” i wiele innych osób nieznanych z nazwiska. Od września 1984 r. FMW wydawało pismo „Bunt”, zawierające komunikat o powstaniu organizacji oraz apel do młodzieży. 

W październiku 1984, niezależnie od FMW w Warszawie, powstała Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej. Animowana przez Mariusza Wilczyńskiego i Klaudię Moszczyńską początkowo w IX LO kolportowała sygnowane przez siebie ulotki (m.in. tekst o powstaniu Federacji spisany z audycji w Radiu Wolna Europa), zaś w grudniu 1984 rozpoczęła wydawanie pisma Federacji „Monit”.

Organizacja zrzeszała nie tylko uczniów, ale także robotników i studentów. Federacja Młodzieży Walczącej nie precyzowała w swoim programie kwestii społeczno-ustrojowych, dzięki czemu stała się otwartą platformą dla młodzieży, której bliska była idea wolnej i demokratycznej Polski. Od 1984 roku rozbudowywała swoje struktury prawie w całej Polsce.