Przejdź do treści

Otwarcie wystawy czasowej „A Million overseas / Milion zza Oceanu”

wt., 13/02/2018 - 13:36
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Fot. Stowarzyszenie Pamięć.

12 lutego Delegacja Muzeum II Wojny Światowej była gościem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Podczas otwarcia wystawy przedstawiono plany dotyczące Muzeum oraz Westerplatte.

Podczas wydarzenia Dyrektor Muzeum dr Karol Nawrocki przedstawił Polonii amerykańskiej projekt „Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – szansa opowiedzenia światu polskiej historii”, a Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych Julia Olechno przedstawiła prezentację „Wokół Westerplatte”. Pod nieobecność przebywającego poza Nowym Jorkiem Konsula Generalnego funkcję gospodarzy pełnili Wicekonsulowie Alicja Tunk i Mateusz Gmura.

Na wydarzenie przybyła liczna Polonia, w trakcie prelekcji na sali brakowało wolnych miejsc. Na pytania od publiczności odpowiadał Dyrektor Karol Nawrocki i Bartłomiej Garba, Kierownik Działu Wystaw Muzeum.

Otwarcia wystawy „Milion zza oceanu” / „A million overseas ” dokonał Dyrektor Muzeum dr Karol Nawrocki, a jej omówienia Bartłomiej Garba. Wystawa w najbliższym czasie będzie prezentowana w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, po czym będzie można ją zobaczyć m.in. w Bostonie i Filadelfii.

Wystawa „Milion zza oceanu” / „A million overseas” jest poświęcona Polakom i Amerykanom polskiego pochodzenia służącym w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej. Jej tytuł jest symboliczny. Szacuje się, że milion żołnierzy amerykańskich podczas tego konfliktu miała polskie korzenie. Wystawa przybliża zwiedzającym ich udział w wojnie, ukazując losy konkretnych osób na tle wydarzeń historycznych

Takie ujęcie tematu pozwala przedstawić historię udziału obywateli USA polskiego pochodzenia w walce o wolność Polski już w czasie I wojny światowej i zrozumieć ich późniejsze zaangażowanie w kolejny światowy konflikt. Losy poszczególnych postaci obrazują, z jakimi zagrożeniami żołnierze stykali się na co dzień i jak mężnych dokonywali czynów, dając swą postawą przykład innym.
Organizatorzy:
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego

W ramach wizyty w Nowym Jorku Delegacja Muzeum II Wojny Światowej złożyła kwiaty pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Jest to pierwszy wolnostojący pomnik w Stanach Zjednoczonych, odsłonięty w 1991 r., upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 r. dokonanej przez NKWD na polecenie Biura Politycznego KC WKP(b). Autorem rzeźby jest znany polski rzeźbiarz Andrzej Pityński. W kwietniu 2010 r. pod monumentem katyńskim uczczono pamięć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Marii Kaczyńskiej i pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Wcześniej, w 2001 r., w cokół pomnika wmurowano tablicę pamiątkową opatrzoną napisem w języku angielskim:

NEVER FORGET! PRAY FOR THE INNOCENT VICTIMS AND HEROES WHO DIED IN THE TERRORIST ATTACK ON AMERICA, SEPTEMBER 2001
(Nigdy nie zapomnij! Módl się za niewinne ofiary i bohaterów, którzy zginęli w ataku terrorystycznym na Amerykę, wrzesień 2001)

Delegacja Muzeum spotkała się także z kombatantem Antonim Chrościelewskim, komendantem Okręgu 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, uczestnikiem bitwy o Monte Cassino, patriotą i działaczem społecznym, szeroko znanym w środowisku polonijnym. Kierownik Działu Dokumentacji Filmowej, Waldemar Kowalski przeprowadził z nim notację filmową na temat deportacji na Syberię i historii Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Armii Andersa).

Następnie przedstawiciele instytucji wzięli udział w spotkaniu z dr. Teofilem Lachowiczem oraz Zarządem II Okręgu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, z kom. kpt. Antonim Domino i prezesem Fundacji SWAP Andrzejem Maciejewiczem w siedzibie SWAP – Muzeum Tradycji Oręża Polskiego.