Przejdź do treści

Otwarcia wystawy „Zachować pamięć"

czw., 23/11/2017 - 11:24

Uroczystego otwarcia wystawy „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” dokonali dr Tomasz Gliniecki oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie, Dariusz Pawłoś.

Wprowadzenie do wystawy wygłosił Jakub Deka, kurator ekspozycji z ramienia FPNP.

Ekspozycja przedstawia losy więźniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci wywiezionych do obozów i na roboty przymusowe.

Wystawa będzie prezentowana od 23 listopada do końca grudnia 2017 r.

Na wystawie zaprezentowane są: 
• Niemiecka okupacja w Polsce
• Organizacja pracy przymusowej
• Praca niewolnicza
• Zatrudnienie polskich robotników przymusowych
• Wysiedlenia
• Germanizacja
• Dzieci robotników przymusowych
• Powrót do domu czy emigracja?
• Bohaterowie
• Droga do pojednania

23 listopada 2017 (czwartek) 
godz. 17:00 (hol, poziom -2) 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. W. Bartoszewskiego 1