Przejdź do treści
Muzeum II Wojny Światowej

Oświadczenie w sprawie przebiegu konkursu architektonicznego

Oświadczenie

W związku z pytaniami dotyczącymi przebiegu konkursu architektonicznego na projekt siedziby Muzeum II Wojny Światowej uprzejmie informujemy, że: 
1. Postępowanie konkursowe prowadzone było przez nas z największą starannością i rzetelnością. Mimo to, podczas utylizacji części opakowań po nadesłanych pracach, doszło do przypadkowego zniszczenia 4 kopert z zakodowanymi nazwami uczestników, co jednak nie mogło mieć i nie miało żadnego wpływu na wyniki konkursu. Nie wiedząc, kogo dotyczył błąd, wystosowaliśmy do wszystkich uczestników konkursu wezwanie o niezwłoczne dosłanie brakujących kopert, podając ich numery identyfikacyjne. Pracownie, których ono dotyczyło, nadesłały je – oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości – w terminie umożliwiającym prawidłowe rozstrzygnięcie konkursu. Kategorycznie podkreślamy, że na żadnym etapie postępowania nie zostało zatem złamane Prawo o zamówieniach publicznych, a w szczególności zasady uczciwej konkurencji i zachowania anonimowości uczestników. 
2. Spośród 129 pracowni, które nadesłały prace na konkurs, w przewidzianym przez regulamin terminie, tj. do 10 września do godz. 16.00, protest złożyła tylko jedna - K3 Architekci z Krakowa - domagając się unieważnienia konkursu. Zgodnie z obowiązującym prawem o fakcie tym poinformowaliśmy pozostałych uczestników konkursu, przedstawiając im jednocześnie możliwość przyłączenia się do tego protestu. Z możliwości tej skorzystała 13 września pracownia Płaskowicki + Partnerzy Architekci z Warszawy, będąca laureatem II nagrody, wnosząc jednakże nie o unieważnienie konkursu, lecz o wykluczenie z niego pracy zwycięskiej jako nie spełniającej wymogów formalnych. 
3. Protest pracowni K3 Architekci został przez nas oddalony, o czym 13 września – a więc w terminie przewidzianym regulaminem - poinformowaliśmy protestujących oraz pozostałych uczestników konkursu. 
4. 13 września wpłynął do nas kolejny protest, wystosowany przez Zespół Autorski Maria Słota-Puda, Marek Termpłowski z Opola. Został on przez nas odrzucony ze względu na fakt, iż złożono go po terminie przewidzianym w regulaminie konkursu.

Pragniemy podkreślić, że choć uczestnikom konkursu przysługuje prawo wnoszenia protestu, wyrażane przez nich w tej drodze opinie mają charakter subiektywny i nie mogą być traktowane jako równoznaczne ze stwierdzeniem jakichkolwiek nieprawidłowości bądź uchybień.

Dr hab. Piotr M. Majewski

(-)

Zastępca dyrektora