Muzeum II Wojny Światowej

Oświadczenie o ogłoszeniu konkursu na projekt ekspozycji stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym rozpisany został nowy konkurs na projekt ekspozycji stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jego warunki merytoryczne są takie same, jak w przypadku poprzedniego konkursu, który zmuszeni byliśmy unieważnić z przyczyn formalnych. Dotyczy to wymogów stawianych pracom konkursowym, jak również zasad wyboru najlepszego projektu. Wysokość nagrody głównej wynosi 50,000 Euro, kolejne 50,000 Euro przewidziano na pozostałe nagrody i wyróżnienia.

Znacznie uproszczone zostały natomiast formalności związane z dopuszczeniem do udziału w konkursie, co ułatwić ma ich prawidłowe dopełnienie wszystkim zainteresowanym.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 6 listopada 2009 r.

dr hab. Piotr M. Majewski
zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

* * *

Plik pdf tekstem oświadczenia znajduje się poniżej.