Muzeum II Wojny Światowej

Oświadczenie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 2 lutego br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało komunikat o odwołaniu prof. Grzegorza Berendta z funkcji Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dniem 31 marca 2024 r. Podstawą tej decyzji miał być brak identyfikacji Dyrektora z polityką i działaniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stało się to mimo trwania od 2022 r. siedmioletniej kadencji prof. Grzegorza Berendta na tym stanowisku.


Jako członkowie Rady Muzeum, powołani na kadencję 2022 - 2026, która sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, uważamy iż jest to decyzja niesprawiedliwa i szkodliwa. Działalność Dyrektora była przez nas oceniana bardzo pozytywnie. Jego decyzje były przemyślane i obiektywne, co powinno cechować osobę na takim stanowisku. Olbrzymia wiedza merytoryczna i umiejętność prowadzenia pracy organizacyjnej zapewniły mu uznanie nie tylko wśród muzealników polskich, ale i na całym świecie. 


Zdaniem naszym, jako członków Rady opiniujących działalność i inicjatywy Dyrektora, rezygnacja z tak świetnego historyka oraz doświadczonego Dyrektora negatywnie wpłynie na pracę całego gdańskiego zespołu. 


dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Karol Nawrocki, dr Jarosław Sellin, dr hab. Piotr Niwiński, Piotr Semka, ks. dr Jarosław Wąsowicz, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab. Witold Mędykowski