Przejdź do treści

"Ostatnia ofensywa '45" projekt terenowo-historyczny

Krótka relacja z plenerowego projektu terenowo-historycznego „Ostatnia ofensywa '45", który Muzeum II Wojny Światowej we współpracy ze Stowarzyszeniem "Stara Papiernia", koleją drezynową "drezyny.pl" oraz przy udziale grup rekonstrukcji zorganizowało 6 kwietnia 2014 r. w Łapinie (gm. Kolbudy)