Przejdź do treści

Ósme szczątki ludzkie na terenie Westerplatte

29/10/2019 - 08:39
Zbiory MIIWS

Podczas V etapu badań archeologicznych na terenie Półwyspu Westerplatte odnaleziono ósme szczątki ludzkie.

28 października odbyła się akcja podejmowania jednego z trzech szkieletów złożonych we wspólnym wkopie grobowym. Podczas prac, w trakcie dalszej eksploracji wypełniska wkopu ujawniono kolejny, czwarty już szkielet. Spoczywa on twarzą do ziemi na głębokości około 130 cm. Bezpośrednio na szkielecie zalegają szczątki wcześniej odkrytych trzech osób. W trakcie prac odnaleziono min. ładownicę z polską amunicją oraz polskie guziki mundurowe. 

Podsumowując, w trakcie V etapu badań archeologicznych na Westerplatte, który rozpoczął się 12 września 2019 r., do chwili obecnej odnaleziono 8 szkieletów ludzkich zachowanych w całości bądź fragmentarycznie.  


Badania archeologiczne prowadzone na Westerplatte objęte są od początku patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina.