Ogólnopolska konferencja naukowa „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem polskich w latach 1939-1945 oraz jej powojennym reperkusjom. Zależy nam na ukazaniu form i metod eksterminacji ludności polskiej oraz pokazaniu ofiar i ich oprawców.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Pisz
Miejsce
Hotel „Nad Pisą”
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białystoku – Delegatura IPN Olsztyn