Ogólnopolska konferencja naukowa „Ludność cywilna w Łódzkiem we wrześniu 1939 r.”

 Konferencja naukowa poświęcona osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem regionu łódzkiego w 1939 roku, w tym zaprezentowanie form reakcji ludności cywilnej na wybuch i przebieg działań zbrojnych oraz ukazanie metod eksterminacji mieszkańców regionu łódzkiego. Zaprezentowane zostaną również: stan badań nad problematyką eksterminacji ludności II Rzeczypospolitej, zbrodnie formacji niemieckich na polskiej ludności cywilnej, obozy (rodzaje, ich charakterystyka i funkcjonowanie), losy mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej w 1939 r., miejsca kaźni, procesy zbrodniarzy, zbrodnie nieosądzone, niemieckie prawo okupacyjne, powojenne upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców ziem okupowanych, powojenne reperkusje niemieckiej okupacji ziem polskich.

Wydarzenie potrwa w godz. 10.00-17.00.

Data wydarzenia
Miasto
Łódź
Miejsce
Hotel Campanile
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi