Ogólnopolska konferencja naukowa „Geneza wybuchu II wojny światowej: aspekt polski i międzynarodowy”

25-27 września w siedzibie lubelskiego IPN (ul. Wodopojna 2) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Geneza wybuchu II wojny światowej: aspekt polski i międzynarodowy”. Uczeni z różnych ośrodków akademickich jeszcze raz spróbują przyjrzeć się położeniu Polski i Europy w latach 30. XX w. Zaproszeni Goście będą dyskutować nad polityką wewnętrzną władz sanacyjnych. Ponadto  dokonają analizy relacji II RP z sąsiednimi mocarstwami oraz pozostałymi, najważniejszymi podmiotami politycznymi tamtej epoki.

Tworzony po 1918 r. nowy układ sił na starym kontynencie nie zapewnił trwałego pokoju. System sojuszy wiążących część państw Europy Środkowej z Francją, przeciwko Berlinowi, okazał się mało skuteczny. Kraje wspomnianego regionu, niektóre odbudowywane po stuleciach niebytu, częstokroć były też pogrążone w różnego rodzaju kryzysach. Już w 1919 r. Ferdinand Foch słusznie przewidywał, że pokój w Europie potrwa najwyżej 20 lat. Natomiast wybitny angielski ekonomista John Maynard Keynes, w tym samym czasie, ostrzegał, że surowe warunki pokoju narzucone Republice Weimarskiej wzbudzą tylko chęć odwetu.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Lublin
Miejsce
Oddział IPN, ul. Wodopojna
Organizator
Instytut Pamięci Narodowej