Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Organizacja wystawy czasowej pod nazwą "Pancerne Skrzydła"