OGLĄDAJ NA ŻYWO | I Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

OGLĄDAJ NA ŻYWO | I Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Trwa I edycja Kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej.

Celem Kongresu 108 jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas Jego podróży apostolskiej do Polski, a także promocja działań na rzecz utrwalania pamięci narodowej.

W trakcie dwóch dni Kongresu odbędzie się 15 debat panelowych. Przewidywana liczba prelegentów i moderatorów wynosi 70 osób, które reprezentują różne środowiska i różne punkty widzenia.

DZIEŃ II Kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Debata IV

Debata III

Debata II

I Debata 


III Debata - Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

II Debata - Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

I Debata - Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

Debata Inauguracyjnya

DZIEŃ I Kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej