Przejdź do treści

Oferta edukacyjna Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

01/12/2017 - 11:03
Oferta edukacyjna

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Terminy zajęć edukacyjnych: wtorek-piątek; godzina 10.00 lub 12.30

Rodzaje zajęć edukacyjnych: Lekcje muzealne: zajęcia prowadzone na wystawie stałej lub wystawie dla dzieci (z wejściem na wystawę stałą), Warsztaty: zajęcia w sali edukacyjnej z wejściem na wystawę stałą, w części dotyczącej tematu zajęć

Ceny zajęć: 5 lub 10 zł od ucznia 
(bez konieczności zakupu biletu na wystawę)

Informacje o zajęciach: 
www: muzeum1939.pl/edukacja
tel: 58 32-37-523/541/545/570/163
e-mail: edukacja@muzeum1939.pl

Zgłoszenia zawierające nr tel. kontaktowego, liczbę osób, nazwę szkoły: edukacja@muzeum1939.pl

UWAGA! Zgłoszenie nie jest równoznaczne z rezerwacją. 
Wymagane jest potwierdzenie terminu przez dział edukacyjny.

Miejsce i czas zbiórki/spotkania: hol główny muzeum na poziomie -3 przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej 5 min przed rozpoczęciem zajęć