Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 80. rocznicę śmierci Błażeja Stolarskiego

Upamiętnienie Błażeja Stolarskiego - członka Tymczasowej Rady Stanu KP, ministra rolnictwa, posła wicemarszałka Senatu II RP, wybitnego działacza społecznego i gospodarczego.


•    msza święta w 80. rocznicę śmierci wicemarszałka Senatu,
•    uroczystość wręczenia rodzinie wysokiego odznaczenia państwowego przyznanego pośmiertnie Błażejowi Stolarskiemu,
•    odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 80 rocznicę śmierci wicemarszałka Senatu.
Uroczystości będzie towarzyszyć promocja wrześniowego numeru „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” z tekstem dotyczącym Błażeja Stolarskiego

Wydarzenie potrwa w godz. od 10.30 do 13.30.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo łódzkie, Będków
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi