Przejdź do treści

Obrazy wojny: Tylko niewielka część eksponatów jest na wystawie. Zdradzamy tajniki muzealnych magazynów
Zapraszamy na "radiową wycieczkę" do podziemi, w których kryją się skarby. W kolejnej audycji "Obrazy Wojny" przemierzamy drogę jaką eksponat, który został kupiony lub podarowany pokonuje, aby zostać umieszczony w muzealnych zbiorach. 

Ponad 50. tysięcy eksponatów ma Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaledwie około dwóch tysięcy znajduje się na wystawie stałej. Pozostałe są schowane w magazynach.

Gdy ktoś przekazuje swoją osobistą rzecz, która na przykład towarzyszyła mu w czasie wojny, nagrywane są notacje filmowe - tak było w przypadku księdza Mikołaja Skłodowskiego, który urodził się w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w kwietniu 1945 r. W audycji opowiada o przekazanym Muzeum ubraniu do chrztu, które jest pokazywane na wystawie stałej. 

Natomiast historię swej rodziny przybliża prof. Wiesław Gruszkowski, który przekazał instytucji polską flagę ukrytą przed NKWD w składziku na węgiel. O zabytkach opowiadają pracownicy działu zbiorów: dr Marcin Westphal, Krystyna Dąbrowska i Monika Sołoduszkiewicz.