Przejdź do treści

Obrazy Wojny: "Polscy jeńcy przez dwa lata uporządkowali teren Westerplatte po walkach"
Walki na Półwyspie Westerplatte trwały we wrześniu 1939 r. przez siedem dni. Już 8 września zaczęli tu pracę polscy jeńcy. Głównie byli to zatrzymani polscy mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska. Dwa tygodnie później dołączyli do nich gdynianie. Chciano uporządkować szybko teren, który miał odwiedzić Adolf Hitler. Przyjechał 21 września, ale nie widział polskich jeńców, bo SS-mani zgromadzili ich na plaży.