Przejdź do treści

Obrazy Wojny: "Miliony zmarły, bo nie było żywności. Wielki Głód na Ukrainie i w Kazachstanie"
Ludzie umierający na ulicach. Dzieci podrzucane do pociągów, które jechały do miast w nadziei, że tam ktoś je nakarmi. Dochodziło do kanibalizmu. Taka tragedia rozegrała się w latach 30. ubiegłego wieku w dawnym Związku Radzieckim. 

Przyczyną była m.in. kolektywizacja, czyli tworzenie wspólnych gospodarstw rolnych (kołchozów). Do tego kontyngenty, czyli chłopi obowiązkowo musieli dostarczać zboże. Ta konfiskata była bardzo bolesna. Później brakowało ziarna na zasiew. 

I tak nakręciła się spirala głodu. W latach 1932/33 zmarło na Ukrainie co najmniej 3,7 mln ludzi. - Niektórzy badacze mówią nawet o siedmiu, ośmiu milionach ofiar - mówi w audycji prof. Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego.

Obrazy Wojny <<<