Przejdź do treści

Obrazy Wojny: Bronna Góra na Białorusi - zapomniane miejsce Holocaustu
Bronna Góra przed wojną leżała w granicach Rzeczpospolitej, teraz jest na Białorusi. W ciągu kilku miesięcy 1942 r. Niemcy rozstrzelali tu ok. 50 tysięcy polskich obywateli, głównie Żydów.

Zwożono ich pociągami towarowymi z pobliskich miast, w których były utworzone getta. Na miejscu kazano się wszystkim rozebrać i nagich zapędzano do dołów śmierci. Jak wspomina w audycji Maria Tokariewa, która miała wtedy 7 lat i mieszkała w wiosce oddalonej o kilka kilometrów od Bronnej Góry, słychać było strzały i krzyki. Głównie dzieci krzyczały. - Baliśmy się tam chodzić. Żałowaliśmy tych niewinnych ludzi - dodaje.

Źródło: Audycja "Obrazy Wojny" w Radiu Gdańsk