Przejdź do treści

Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane na Westerplatte

W Święto Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej dla Polaków Bitwy Warszawskiej z 1920 r. w wojnie z bolszewikami, nie można zapomnieć o żołnierzach, którzy we wrześniu 1939 r. ponownie stanęli do walki w obronie polskich granic. Wśród obrońców Westerplatte byli również żołnierze, którzy brali czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej.


Dzisiaj na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte odbyły się uroczystości zorganizowane przez Stowarzyszenie "Godność" oraz Związek Piłsudczyków RP, podczas których dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, otrzymał Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.


Dyrektor złożył kwiaty również pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego przy siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witold Pilecki jako dwudziestolatek za walkę z bolszewikami o niepodległość Polski został wielokrotnie odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i najprawdopodobniej dwukrotnie otrzymał Krzyż Walecznych.