Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane na Westerplatte i żołnierze, fot. M. Bujak

Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane na Westerplatte

W Święto Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej dla Polaków Bitwy Warszawskiej z 1920 r. w wojnie z bolszewikami, nie można zapomnieć o żołnierzach, którzy we wrześniu 1939 r. ponownie stanęli do walki w obronie polskich granic.

Do grona obrońców Westerplatte, którzy brali czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej należy zaliczyć m.in. plutonowego rezerwy Michała Gawlickiego odznaczonego medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921; sierżanta rezerwy Franciszka Toporowicza, który wziął czynny udział w działaniach pod Kijowem, Zawadą i Zamościem; sierżanta rezerwy Jana Ziomka, który należał do młodych obrońców Lwowa, określanych mianem Orląt Lwowskich; chorążego Jana Gryczmana służącego w 46 podpułku w okolicach Radzymina i podczas Bitwy Warszawskiej odniósł ciężkie rany. Wśród nich był również major Henryk Sucharski, komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westereplatte, który szczególnie zasłużył się w bitwie pod Połonicą-Bogdanówką. Za swoją postawę został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Walecznych.

Dzisiaj na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte odbyły się uroczystości zorganizowane przez Stowarzyszenie "Godność" oraz Związek Piłsudczyków RP, podczas których dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, otrzymał Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.

Dyrektor złożył kwiaty również pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego przy siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witold Pilecki jako dwudziestolatek za walkę z bolszewikami o niepodległość Polski został wielokrotnie odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i najprawdopodobniej dwukrotnie otrzymał Krzyż Walecznych.