Obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Przysusze

Dom Kultury w Przysusze: spektakl – montaż słowno-muzyczny (piosenki z okresu II wojny światowej, prezentacja audio-video – materiały archiwalne);
Cmentarz w Przysusze: apel poległych o 5:40.

Data wydarzenia
Miasto
Przysucha
Organizator
Urząd Gminy i Miasta Przysucha