Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - 24 marca 2019

Uroczyste otwarcie wystawy „Żegota – Rada Pomocy Żydom” oraz projekcja filmu „Paszporty Paragwaju” poprzedzona prelekcją historyczną Bartosza Januszewskiego – odbędą się 24 marca br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Zaplanowane na dzień 24 marca br. (niedziela) wydarzenia, są częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, które odbędą się w dniach 22-24 marca 2019 w Gdańsku i Bydgoszczy z inicjatywy IPN Gdańsk oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy.

PROGRAM: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – Gdańsk, Bydgoszcz, 22-24 marca 2019 r. <<< kliknij

O Wystawie 

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania „Żegoty”, powstała z inicjatywy zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy. Autorami wystawy są dr Marcin Urynowicz oraz dr Paweł Rokicki.

Otwarcie wystawy godz. 13:00, foyer (poziom-2)

O filmie

Film „Paszporty Paragwaju” (reż. Robert Kaczmarek) opowiada mało znaną historię współpracy polsko-żydowskiej, której celem nadrzędnym było życie drugiego człowieka. W latach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Wspólnie działali na rzecz uzyskiwania paszportów państw Ameryki Południowej. Fałszywe dokumenty trafiały do Żydów w okupowanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli w większości wywózek do niemieckich obozów zagłady. 

Posiadacze tych paszportów trafiali do obozów dla internowanych w Niemczech (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) oraz do okupowanej Francji (Vittel). Część z nich doczekała końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę zawdzięczają życie. Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli: Aleksander Ładoś – od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; jego współpracownik Konstanty Rokicki – konsul w Bernie; Stefan Jan Ryniewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl – sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromną rolę odegrali: Adolf H. Silberschein – działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP oraz Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel.

Projekcja filmu o godzinie 14:00, sala kinowa (poziom -3)