Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego

To obiekt, w którym odwiedzający Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będą rozpoczynać swoją podróż przez dzieje półwyspu i pierwszych dni II wojny światowej. Zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek, a także wielostanowiskowy parking dla samochodów osobowych i autokarów będą zlokalizowane poza terenem Wojskowej Składnicy Tranzytowej, a tym samym poza obszarem objętym wpisem do rejestru zabytków, stanowiącym granicę pola bitewnego.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie zaplecza informacyjno-obsługowego turystom zwiedzającym teren półwyspu i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Sam budynek ma także stanowić przestrzeń, w której będzie można przeprowadzić zajęcia edukacyjne i animacyjne. Dzięki połączeniu w spójną funkcjonalną całość z parkingiem będzie pełnił funkcję kompleksowej obsługi osób zwiedzających muzeum oraz ogólnodostępnych terenów półwyspu Westerplatte.

 

Obszar objęty inwestycją

Obiekty powstaną na obszarze, na którym obecnie znajduje się duży parking, oraz terenie niezagospodarowanym, graniczącym od wschodu z wydmami brzegu Zatoki Gdańskiej. Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków parkowania, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

 

Zakres inwestycji

Projektowany Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego to wielofunkcyjny, trzykondygnacyjny budynek użyteczności publicznej.

 

Bryła obiektu będzie miała współczesny charakter o nieregularnym rzucie. Kierunki elewacji zostaną dostosowane do otoczenia i lokalizacji projektowanego parkingu. Główne wejście powstanie przy wyznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego osi widokowej. Do otwartego holu będzie można dostać się za pomocą aż trzech wejść: od strony wjazdu na parking, od strony miejsc postojowych dla samochodów osobowych i od strony plaży. Budynek będzie przykryty dachem płaskim z attykami biegnącymi wzdłuż krawędzi zewnętrznych.

 

Całkowita powierzchnia zabudowy wyniesienie ok. 900 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynku będzie o ok. 1000 m2 większa. Na parterze będą zlokalizowane kasy biletowe, sklep z pamiątkami oraz otwarta przestrzeń wystawiennicza. W budynku znajdą się sale edukacyjne, restauracja widokowa oraz pomieszczenia biurowe. Na ostatnim poziomie przewidziano stworzenie otwartych tarasów widokowych.

 

Projektowany parking przewiduje 20 miejsc postojowych dla autobusów oraz 169 dla samochodów osobowych (w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych, rodzin i pojazdów elektrycznych). Wjazd na parking będzie możliwy od strony ulicy Sucharskiego.

 

Docelowe zagospodarowanie terenu będzie pozbawione barier architektonicznych, które mogłoby wykluczać osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Cały teren zostanie oświetlony oprawami LED. Przewidziano także monitoring zewnętrzny terenu.

 

Do strefy wjazdowej zostanie przeniesiony napis „Westerplatte”, który obecnie znajduje się na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej.