Przejdź do treści

Nowy Eksponat Miesiąca dostępny dla zwiedzających

13/04/2018 - 13:51
Nowy eksponat miesiąca dostępny dla zwiedzających

Tym razem prezentujemy Państwu przedmioty związane z rotmistrzem rezerwy Aleksandrem Kornelem Kowalem.

Co miesiąc, w ramach serii eksponat miesiąca, przedstawiamy Państwu wyjątkowy eksponat, którego na co dzień nie można zobaczyć na naszych wystawach.

Rotmistrz rezerwy Aleksander Kornel Kowal (1893-1940) - absolwent austriackiej szkoły oficerów rezerwy. Od roku 1918 żołnierz Wojska Polskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył na froncie ukraińskim. Po jej zakończeniu służył w 25. i 6. pułku ułanów. W roku 1925 przeniesiony do rezerwy, zamieszkał wraz z rodziną w Kielcach, gdzie pracował jako inspektor w Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. W roku 1939 w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku. W kwietniu lub maju 1940 roku rozstrzelany w Katyniu przez NKWD. Jego szczątki, odnalezione w roku 1943 w zbiorowej mogile, zidentyfikowano na podstawie karty szczepień, fragmentów osobistych zapisków oraz odznaki pułkowej. Rtm. rez. Aleksander Kornel Kowal był jednym z 21 000 obywateli polskich zamordowanych przez NKWD w ramach zbrodni katyńskiej. 

Wśród zaprezentowanych eksponatów znalazły się:

  • Fotografia portretowa rtm. rez. Aleksandra Kornela Kowala wykonana w okresie służby wojskowej w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
  • List rtm. rez. Aleksandra Kornela Kowala do rodziny, napisany w obozie w Kozielsku w listopadzie 1939 roku 
  • Fotografia przedstawiająca rtm. rez. Aleksandra Kornela Kowala wraz z żoną Marią  i dziećmi, wykonana pod koniec lat 30 XX w.  

Prezentowane przedmioty zobaczyć można w gablocie na poziomie -1, przy wejściu głównym do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przedmioty pochodzą ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.